Integracje e-commerce

Zwiększaj sprzedaż i obniżaj koszty dzięki integracji i automatyzacji procesów

Zobacz więcej

POZNAJ MOŻLIWOŚCI SAP BUSINESS ONE DLA E-COMMERCE

 

Dzięki pełnej integracji z e-sklepami na codzień obniżasz koszty, usprawniasz działania firmy w obszarze logistyki z wykorzystaniem systemów WMS oraz integracji  firmam kurieskich.

CO OFERUJEMY ?

 

System SAP Business One w wersji dedykowanej dla firm e-commmerce

Integrację pomiędzy kanałami e-commerce a systemami sprzedaży,  systemami magazynowymi, systemami WMS i firmami spedycyjnymi

Wsparcie tworzenia i rozwoju sklepów internetowych oraz pomoc w uruchamianiu nowych kanałów sprzedaży e-commerce w kraju i na terenie UE.

CO ZYSKUJESZ ?

  • 20% Czasu obsługi zamówienia dzięki automatyzacji 20%
  • 60% Kosztów obsługi zamówienia dzieki integracji 60%
  • 40% pracochłonności obsługi e-sklepu 40%